نجات جان

اگر خفه می شوید و کسی در اطراف نیست چه باید کرد

در صورت آتش سوزی در ساختمان، قطار، کشتی و هواپیما چه باید کرد؟

12 افسانه بقای حیات وحش خطرناک برای باور

20 قانون از درس های OBZH که در زندگی واقعی به کار می آیند

چگونه از خود در برابر متجاوز محافظت کنید

چگونه از تصادف رانندگی جان سالم به در ببریم

چگونه از خود در برابر جیب برها محافظت کنیم؟

ویروس کرونا روی سطوح مختلف چقدر زنده می ماند؟